• AKTUALITY, POZVÁNKY,

  INFORMACE


SLAVNOST  TĚLA  A  KRVE  PÁNĚ   /BOŽÍ  TĚLO/  2024

PROSÍME  VŠECHNA  DĚVČATA  / MALÁ  I  TY  VĚTŠÍ /,ABY SE JAKO  DRUŽIČKY  S KYTIČKOU  ČI  OKVĚTNÍMI LÍSTKY  V  KOŠÍKU , PŘIDALA  DO  PRŮVODU , KTERÝ HNED  PO  MŠI  SVATÉ  VYJDE  Z  KOSTELA  VEN.  /TENTOKRÁT  KE  KŘÍŽI  NA  BOKU  KOSTELA./ 


SCHŮZKA  ČLENŮ  PASTORAČNÍ  RADY  SE  USKUTEČNÍ  V  NEDĚLI  26.5. V  NÁMĚŠTI NAD  OSLAVOU  NA  FAŘE  /PO  SKONČENÍ  MŠE  SVATÉ /.


28.4. 2024  VOLBY  DO   PASTORAČNÍ  RADY


DIECÉZNÍ  SETKÁNÍ  MLÁDEŽE s biskupem Pavlem


  KDE: TŘEBÍČ- BAZILIKA   SV. PROKOPA

KDY:  18.5. 2024

V KOLIK: 8.30 - 17 HOD.POZVÁNKA  NA VÝSTAVU

SPOLEČENSTVÍ  "ČLOVĚK  A  VÍRA"  VÁS  SRDEČNĚ  ZVE  NA VÝSTAVU  VELKOPLOŠNÝCH  FOTOGRAFIÍ  S  KŘESŤANSKOU  TÉMATIKOU.

KDE?   FARA  /NÁMĚŠŤ  NAD  OSLAVOU/
ČAS? VŽDY  PO  NEDĚLNÍ  MŠI  SVATÉ  /DO  10. KVĚTNA/, MOŽNO  I  BĚHEM  TÝDNE  PO  TELEFONICKÉ  DOMLUVĚ  S  O. VLADIMÍREM /732483987/

SETKÁNÍ  S  RODIČI  PRVOKOMUNIKANTŮ  BUDE  V  NEDĚLI  14.4. PO  MŠI  SV.  /HARTVÍKOVICE /. KOMU TERMÍN NEVYHOVUJE, TAK V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU TÉŽ PO  MŠI  SV. /cca 10.30 /


Srdečné  poděkování

VELIKÉ  A  SRDEČNÉ DÍKY  ŠTĚDRÝM  DÁRCŮM, JMENOVITĚ :  paní  MARTINĚ  a  panu  JAKUBOVI  NOVÁKOVÝM  Z  BRNA, KTEŘÍ  ZAKOUPILI A  HARTVÍKOVICKÉ  FARNOSTI  VĚNOVALI:

21  RŮŽÍ  a  6  KUSŮ   LEVANDULÍ


NÁSLEDNĚ  SE  PODÍLELI  NA  SAMOTNÉM  VYSÁZENÍ  KOLEM  NAŠEHO  KOSTELA.  DÍKY  TĚMTO  HODNÝM  LIDEM  SE  PODAŘILO  PO  DLOUHÉ  DOBĚ  VRÁTIT  RŮŽE  ZPÁTKY  NA  MÍSTO, KDE  KDYSI  BÝVALY  A  DĚLALY  SVÝMI  KVĚTY  RADOST.
PÁN  BŮH    ODPLAŤ  ZA  TENTO  POČIN  A  ŽEHNEJ  JIM !

POSTNIČKY  2024

POSTNIČKY, /celkový  počet 10 ks / KTERÉ JSTE PŘINESLI  DRUHOU  NEDĚLI VELIKONOČNÍ  DO KOSTELA, DALY  ČÁSTKU  1.873 Kč. 


NA  NEDĚLI  BOŽÍHO  MILOSRDENSTVÍ  / 7.4. /  SI  PŘINESTE  NA  MŠI  SVATOU   POSTNIČKY,  KTERÉ  BUDOU  PŘINÁŠENY  SPOLU   S  OBĚTNÍMI  DARY.


Svatý  týden 2024


NA  VELKÝ  PÁTEK  29.3.  A  BÍLOU  SOBOTU  30.3.  BUDE  PŘEDSÍŇ  KOSTELA CELODENNĚ  OTEVŘENA  K  SOUKROMÉ  MODLITBĚ.

V  NEDĚLI  31.3.

 /SLAVNOST  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ /

BUDE  PŘI  MŠI  SV. "VELIKONOČNÍ  SBÍRKA "  "ŽEHNÁNÍ  POKRMŮ " /BERÁNKŮ,MAZANCŮ,VAJEC,../


ZRUŠENO !!! /náhradní termín  bude  ohlášen /

SETKÁNÍ  RODIČŮ S DĚTMI, KTERÉ  LETOS  PŘISTOUPÍ  K 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ  SE  USKUTEČNÍ  V  NEDĚLI  24.3.  NA  FAŘE  V  NÁMĚŠTI  NAD  OSLAVOU  HNED  PO  SKONČENÍ  MŠE  SVATÉ / 9.30 HOD. /Postní almužna-POSTNIČKY 2024

V  předsíni  kostela na stolečku  máte  připravené skládací postničky  k rozebrání domů. Dle svého úmyslu střádejte  postní almužnu.  V  neděli  7.dubna  pak  pokladničky  přineste  na ranní  mši  svatou.


SBÍRKA   "HALÉŘ   SV.  PETRA  " / NEDĚLE  25.ÚNORA /

SVATOPETRSKÝ  HALÉŘ  NEBO  TAKÉ  PETRŮV  HALÉŘ  JE  OZNAČENÍ  PRO  FINANČNÍ  DARY,  VĚNOVANÉ  KATOLICKÉ  CÍRKVI  A  VATIKÁNU. /JEDNÁ SE O  TZV.  PAPEŽŮV  SPECIÁLNÍ  FOND  URČENÝ  PRO  MIMOŘÁDNOU  POMOC  VE  SVĚTĚ/ADORAČNÍ  DEN  NAŠÍ   FARNOSTI


BUDE  V  PÁTEK  23. ÚNORA  2024  
V  ČASE  9-17  HOD.  BUDE  V  KOSTELE  VYSTAVENA  NEJSVĚTĚJŠÍ  SVÁTOST.
K  TOMUTO  ÚČELU  BUDE  OTEVŘENA  PŘEDSÍŇ  KOSTELA  K  NAŠÍ  SOUKROMÉ  MODLITBĚ. VYUŽIJME  TUTO JEDINEČNOU  PŘÍLEŽITOST.


  POBOŽNOSTI  KŘÍŽOVÉ  CESTY  SE  BUDOU  KONAT  V  NAŠEM  KOSTELE  KAŽDOU  NEDĚLI  /V OBDOBÍ  DOBY  POSTNÍ/   VE  14  HOD.


UDÍLENÍ  POPELCE    bude při  mši  svaté  v  neděli  18.února v 8.00 hod.


V NEDĚLI   11. ÚNORA  V  8  HOD.  PŘI  MŠI  SV.  BUDE  o. VLADIMÍR  UDÍLET   POMAZÁNÍ  NEMOCNÝCH /Svátost nemocných/


VE  ČTVRTEK  1. ÚNORA   V  17 HOD.  BUDE  PŘI  MŠI  SVATÉ :  ŽEHNÁNÍ  HROMNIČEK /svíčky si  přineste na mši  sv. /

 UDÍLENÍ  SVATOBLAŽEJSKÉHO  POŽEHNÁNÍ


FILMANA - křesťanská  online  filmotéka  / https://filmana.cz/


VŠECHNY  BOŽÍ  FILMY, SERIÁLY, DOKUMENTY  NA  DOSAH  RUKY. /FILMOVÁ  PLATFORMA  S  KŘESŤANSKÝM  OBSAHEM  /


Tříkrálová  sbírka  2024

DĚKUJEME  ZA  PODPORU  TŘÍKRÁLOVÉ  SBÍRKY  2024!!!  CELKEM  SE  ZA  OBLASTNÍ  CHARITU TŘEBÍČ  VYSBÍRALO  4  131  649  Kč.  / o  251 079 Kč  více jak /vloni /ŽEHNÁNÍ  Tříkrálové  vody, kadidla  a  křídy

bude  při  mši  sv. ve  čtvrtek  4.1.2024  v  17.oo

VODU  SI  MŮŽETE  PŘINÉST  VE  SVÝCH  NÁDOBÁCH  /PET  lahev /  a  odložit  ve  středu  kostela  na  místo  určené.


SI  MŮŽETE  VYZVEDNOUT  V  KOSTELE:


24.12.             9  -  10.30  HOD.


VÁNOČNÍ   SV. ZPOVĚĎ

čtvrtek  21.12. 2023    17.OO  HOD.

/ ZPOVÍDÁ  o. POŽÁR /

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ   / ADVENT  2023 /


V  NEDĚLI  3.12. 2023  PŘI  MŠI  SVATÉ  "ŽEHNÁNÍ  ADVENTNÍCH   VĚNCŮ "

VĚNCE  SI  ODLOŽTE  PŘEDE  MŠÍ  SVATOU  NA  BOČNÍ  OLTÁŘ  SV.  JANA  NEPOMUCKÉHO.

ADVENTNÍ  ČAS  BY  MĚL  BÝT  NĚČÍM  ZVLÁŠTNÍ, JINÝ  NEŽ  OSTATNÍ  DNY  V  ROCE. MĚL  BY  BÝT  DOBOU  UKLIDNĚNÍ, ROZJÍMÁNÍ,DOBOU,KDY  SI  UDĚLÁME  ČAS  NA  SEBE  A   SVÉ  NEJBLIŽŠÍ. 

MOŽNÁ SE  PRÁVĚ  TEĎ  POTŘEBUJEME  NAVZÁJEM  VÍCE,NEŽ  KDY  JINDY...KRÁSNÝ ADVENT  VŠEM  !!!

KAŽDÝ  DEN,KAŽDÁ  MINUTA, KAŽDÁ  VTEŘINA  JE ZVLÁŠTNÍ  A  NEOPAKOVATELNÁ. NEZAPOMEŇ !!!


Modlitba  svatého  růžence


Půl hodiny přede mší  svatou  se  modlíme  sv.  růženec. PŘIPOJ  SE  I  TY  !  Modlíme  se  za  naši  farnost, naše  rodiny  i  na  další  úmysly.


ÚKLID  KOSTELA  2024


PROSÍME  FARNÍKY  O  POMOC  PŘI  ÚKLIDU  KOSTELA  OD  NOVÉHO  ROKU  2024.

KDO  BY  CHTĚL  POMOCI, DOMLUVTE  SE  JAKO  DVOJICE  A  PŘIHLASTE  SE  U  PANÍ  MARIE  KŘEHLÍKOVÉ. ÚKLID  VYCHÁZÍ  PŘIBLIŽNĚ  3x  ROČNĚ  NA  KAŽDOU  DVOJICI.  DĚKUJEME  ZA  VAŠI  OCHOTU.


Úmysly  mší  sv. /I. i II. pololetí 2024/

si  můžete rezervovat :

OSOBNĚ  /SAKRISTIE  KOSTELA - PANÍ  GOTTVALDOVÁ /
TELEFONICKY   / 602940247 /
EMAILEM   /Rukri12@seznam.cz/

MISIJNÍ  SBÍRKA  VYNESLA:  11.570 Kč.  Farní  dvůr:  8.755 Kč.   VELIKÉ DÍKY ZA KAŽDÝ VÁŠ DAR.


Kalendář /stolní /  2024

Pro další zájem o tento kalendář se  můžete  nahlásit v  sakristii  kostela / u paní  Gottvaldové  nebo  na tel. čísle: 602940247 / do  neděle  29.října 2023 .  OBJEDNANÉ  KALENDÁŘE  JSOU  JIŽ  PŘIPRAVENÉ  K  VYZVEDNUTÍ.


" NIC  NENÍ  MALÉ,  CO  SE  KONÁ  Z  LÁSKY  A  PRO  LÁSKU  "  /  sv. Terezie  z Lisieux  /


NÁBOŽENSTVÍ  v  Hartvíkovicích  škol. rok  2023-24  se  bude  vyučovat  každý čtvrtek / již  od   5.10. / v  čase  14.15  hod. v  budově  místní  ZŠ. 


Kalendář /stolní / "Třebíčské děkanství 2024" je možné zakoupit  v  sakristii kostela /u paní Gottvaldové/. Cena: 70.- Kč


PŘIHLÁŠKY  DO  NÁBOŽENSTVÍ  PRO  ŠKOL. ROK  2023-24  SI  MŮŽETE  VZÍT  NA  STOLEČKU - PŘEDSÍŇ  KOSTELA  NEBO  V  SAKRISTII. Odevzdat  ji můžete  v  sakristii kostela / osobně o. Vladimírovi /.  TERMÍN, KDY SE  ZAČNE  VYUČOVAT,VÁM  O. VLADIMÍR  VČAS  OHLÁSÍ.


ŽEHNÁNÍ  ŠKOLÁKŮM  DO  NOVÉHO  ŠKOLNÍHO  ROKU  2023-24     bude   dětem  uděleno  o.Vladimírem  v neděli  27.8.   při  mši sv. v 8.oo.   Aby  se  jim  dařilo  a  nezapomněly:  "Bez  Božího  požehnání  marné  lidské  namáhání",  platí  i  pro  ně.  Aktovky, batohy  si  na mši  svatou   přineste  s sebou.


  VOLNÉ  TERMÍNY  MŠÍ  SVATÝCH  

  MŮŽETE  REZERVOVAT:   OSOBNĚ  / SAKRISTIE- PO MŠI SVATÉ - paní   GOTTVALDOVÁ /

                       TELEFONICKY  / 602940247 /
                        EMAILEM  / Rukri12@seznam.cz /

NAROZENINY o. TOMÁŠE

Bylo  vybráno  a  předáno : 3.630 Kč.


  SVÁTEK  MATEK / Den  matek  /    se u nás  slaví  druhou květnovou neděli / letos  14.5. 2023 / Maminkám věnovaný den  má být  připomínkou  a  oceněním  odvahy  a  oběti  mateřství.


VZNIK  SVÁTKU  MATEK

ZA  ZAKLADATELKU  SVÁTKU  MATEK  JE  POVAŽOVÁNA  METODISTKA  ANNA  MARIE  JARVIS. TA  PŘI  DRUHÉM  VÝROČÍ    SMRTI  JEJÍ  MATKY  ZORGANIZOVALA  V  BABTISTICKÉM  KOSTELE  V  NEDĚLI  12.5.  1907  SETKÁNÍ  MÍSTNÍCH  MATEK.  ROK  POTÉ  BYLA  POŽÁDÁNA,  ABY  TOTO  SETKÁNÍ  NA  DRUHOU  KVĚTNOVOU  NEDĚLI  ZNOVU  ZOPAKOVALA. PRO  VELKÝ  ÚSPĚCH  SE  ANNA  MARIE  ZAČALA  VĚNOVAT  NAPLNO, AŽ  NAKONEC  KONGRES  USA  V  ROCE  1914  PROHLÁSIL  DEN  MATEK  NÁRODNÍM  SVÁTKEM. Z  USA  SE  ZAČAL  ŠÍŘIT  DÁLE.  V  EVROPĚ  SE  UCHYTIL  PO  PRVNÍ  SVĚTOVÉ  VÁLCE.  V  ČESKOSLOVENSKU  SE  DEN  MATEK  ZAČAL  SLAVIT  V  ROCE  1923.  V  DOBĚ  KOMUNISTICKÉ  TOTALITY  BYL  SVÁTEK  ZATLAČEN  DO  POZADÍ  OSLAVAMI  MDŽ.  NYNÍ  SE  JIŽ  SLAVÍ  VEŘEJNĚ, NENÍ  VŠAK  OFICIÁLNÍM  STÁTNÍM  SVÁTKEM.

VŠEM  MAMINKÁM  DĚKUJEME  ZA  JEJICH  ODVAHU ,  NASAZENÍ  A  PŘEJEME  JIM  VŠE  DOBRÉ!  DĚKUJEME  ZA  JEJICH  LÁSKU,  OBĚTAVOST,  ZA  VŠE  CO  ČINÍ  ZE  SVÝCH  SRDCÍ. TAK  MĚJTE  KRÁSNÝ  DEN  V  OBJETÍ  SVÝCH  DĚTÍ,  MUŽŮ. AŤ  VÁS  VŽDY  PROVÁZÍ, DRAHÉ  MAMINKY, MAMINKA  NAŠE  NEBESKÁ  PANNA  MARIA, AŤ  VÁS  POSÍLÍ,  A  ŽEHNÁ.
NAROZENINY  o.  TOMÁŠE  /  1. června  2023 /  

se  blíží.  Na samém středu  kostela  máme  umístěnou  pokladničku, kam může  každý  z  nás  finančně  přispět  pro  tento  den  našeho  pana  faráře.


VELIKONOCE  /SVATÝ  TÝDEN L.P.  2023/KVĚTNÁ  neděle                 8.oo

/DEN  VJEZDU  PÁNĚ  DO  JERUZALÉMA/


2.4.2023  NA  KVĚTNOU  NEDĚLI  ZAČÍNÁ  MŠE  SVATÁ  VENKU  U  KŘÍŽE  /  NA  BOKU  KOSTELA /  SVĚCENÍM  RATOLESTÍ.  KOČIČKY  SYMBOLIZUJÍ  PALMOVÉ  RATOLESTI, KTERÝMI  VÍTALI OBYVATELÉ  JERUZALÉMA  PŘICHÁZEJÍCÍHO  KRISTA.  POTÉ  PŮJDEME  PRŮVODEM  DO  KOSTELA, KDE  MŠE  SVATÁ  BUDE  POKRAČOVAT. 

NA  MŠI  SVATOU  SI  MŮŽETE  PŘINÉST  SVÉ   RATOLESTI.  JINAK  V  PŘEDSÍNI  KOSTELA / NA  STOLEČKU /  PAK  BUDOU  PŘIPRAVENY  POSVĚCENÉ  RATOLESTI  K  ROZEBRÁNÍ, KTERÉ  SI  MŮŽETE  ODNÉST  DO  SVÝCH  DOMOVŮ.

Velikonoční   svatá  zpověď

ÚTERÝ    4.4.   16.oo  -  17.oo   hod.   /zpovídá   o. POŽÁR /


6.4.  ZELENÝ  čtvrtek       16.30

/POSLEDNÍ  VEČEŘE  PÁNĚ  A USTANOVENÍ  EUCHARISTIE/


7.4.  VELKÝ   pátek                 15.oo

/ PAMÁTKA  UMUČENÍ  A  SMRTI  PÁNĚ  NA  KŘÍŽI /PŘEDSÍŇ  KOSTELA  BUDE  CELODENNĚ  OTEVŘENA  K  SOUKROMÉ  ADORACI.


8.4.  BÍLÁ   sobota -vigilie         18.oo

/VELKÁ  NOC  VZKŘÍŠENÍ/

PŘEDSÍŇ  KOSTELA  OTEVŘENA  K CELODENNÍ  OSOBNÍ  ADORACI.


9.4. neděle  BOŽÍ  HOD  VELIKONOČNÍ           8.ooSLAVNOST  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚPŘI  MŠI  SVATÉ : "VELIKONOČNÍ  SBÍRKA  NA  POTŘEBY  NAŠEHO  KOSTELA"  "ŽEHNÁNÍ  POKRMŮ"10.4.  VELIKONOČNÍ  pondělí   8.oo


POBOŽNOST  KŘÍŽOVÉ  CESTY

PROBÍHÁ  V  NAŠEM  KOSTELE  KAŽDOU  NEDĚLI  POSTNÍ  VŽDY  VE  14  HODIN.Všichni jste srdečně  zváni...


ADORAČNÍ  DEN  FARNOSTI

ČTVRTEK  23.2.2023   MÁ  PRO  NAŠI  FARNOST  VELIKÝ  A  DŮLEŽITÝ  VÝZNAM.  STEJNĚ  JAKO  KAŽDÝ  ROK  MÁ  NAŠE  FARNOST  URČENÝ  PRÁVĚ  TENTO  DEN    K CELODENNÍ    ADORACI.  V  NAŠEM  KOSTELE  BUDE  V  ČASE  9 - 17  HOD.  VYSTAVENA  MONSTRANCE  S  TĚLEM  NAŠEHO  PÁNA JEŽÍŠE  KRISTA   K  OSOBNÍMU  UCTĚNÍ,  MODLITBĚ,  PODĚKOVÁNÍ, PROSBÁM, ZASTAVENÍ  SE,....ZÁLEŽÍ  NA  KAŽDÉM  Z  NÁS, JAK  TUTO MOŽNOST  VYUŽIJE. JE  STÁLE  ZA  CO  DĚKOVAT  I  PROSIT.  K  TOMUTO  ÚČELU  JE  OTEVŘENA  PŘEDSÍŇ  KOSTELA   /KE  STÁNÍ, K  SEZENÍ  I  K  POKLEKNUTÍ/.


Popeleční  středa

letos  vychází na  22.2. 2023.  PŘI  MŠI  SVATÉ  BUDE  UDÍLEN  POPELEC  na čelo každému přistupujícímu.

Postní  almužna  2023


K ÚČASTI  NA  STAROBYLÉ  POSTNÍ  TRADICI - ALMUŽNĚ - SE  MŮŽE  PŘIPOJIT KAŽDÝ, NEJEN  LIDÉ VĚŘÍCÍ. PŘIDAT SE  K  POSTNÍ  ALMUŽNĚ  A  NĚČEHO  SE  ZŘÍCT  ZNAMENÁ PROŽÍT  DOBROVOLNOU  DUCHOVNÍ  FORMACI. PRINCIP  JE JEDNODUCHÝ.

PENÍZKY  ZA  POŽITKY, KTERÉ  SI  BĚHEM POSTNÍ  DOBY ODŘEKNETE, VLOŽÍTE  DO PAPÍROVÉ  /SKLÁDACÍ/  POKLADNIČKY  /POSTNIČKY/, KTEROU  SI  MŮŽETE  VZÍT  NA STOLEČKU  V  PŘEDSÍNI  KOSTELA. DÁVAJÍ  SE DO NÍ  ČÁSTKY  PŘIBLIŽNĚ VE VÝŠI CENY  POŽITKU, KTERÝ  SI ODŘEKNETE  A TÍM  DUCHOVNĚ  POVYROSTETE. SUMU, KTEROU SI ODEPŘETE, POMŮŽE JINÝM.

POSTNIČKU PŘINESETE  PAK DO KOSTELA  /TERMÍN  BUDE  VČAS  OZNÁMEN. PRAVDĚPODOBNĚ  2.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ/.  TYTO  PROSTŘEDKY VYUŽIJE  PAK FARNOST VE  SPOLUPRÁCI  S CHARITOU  NA  SOCIÁLNÍ  POMOC  POTŘEBNÝM.

ZVLÁŠTĚ  PRO  DĚTI  JE  TATO  POSTNÍ  ALMUŽNA  HODNĚ  MOTIVAČNÍ   A  VÝCHOVNÁ. 

UŽ  NYNÍ  DĚKUJEME  ZA  KAŽDOU  PŘINESENOU  POSTNIČKU, ZVLÁŠTĚ  V  TÉTO  NELEHKÉ  DOBĚ.


Doba postní  2023

POPELEČNÍ  STŘEDOU  vstupujeme do postní doby, která má být přípravou na příchozí  svátky Velikonoc, svátky radosti a Kristova Vzkříšení. Věnujme následující dny vlastní duchovní obnově, vnitřnímu zklidnění se a především modlitbě za mír, která je stále tak aktuální  a potřebná. Zapojme se do  postní  almužny  a odřekněme si to, co v tuto chvíli nepotřebujeme na úkor těch, kteří naši pomoc potřebují a potřebovat budou.

SVÁTOST  nemocných

V  NEDĚLI  12.2.2023  BUDE  PŘI  MŠI  SVATÉ  UDÍLENA   SVÁTOST   NEMOCNÝCH.

ZJEVENÍ  PÁNĚ / Tří  Králů /

BUDEME  SLAVIT  5. 1. 2023   V  17.OO  HOD.  POŽEHNÁME  VODU , KŘÍDU , KADIDLO  A  ZLATO  /  ZLATO,  VODU - VE  SVÝCH  NÁDOBÁCH  SI  PŘINESTE  NA  MŠI  SVATOU  S  SEBOU  /


NÁVŠTĚVA  JESLIČEK

25.12.  bude kostel otevřen veřejnosti  v  čase: 14.oo -16.oo hod.  k soukromé  návštěvě  jesliček.


BETLÉMSKÉ   světlo

JE  MOŽNÉ  VYZVEDNOUT  NA  ŠTĚDRÝ  DEN  V  KOSTELE  / U  PANNY  MARIE  LURDSKÉ/ V  ČASE :   9 - 10 HOD.

Předvánoční  sv. zpověď

VE  ČTVRTEK   15.12.  OD  16.oo HOD. /  ZPOVÍDÁ     p.  J. POŽÁR /


VÁNOČNÍ  dárek pro otce TOMÁŠE

UVNITŘ  UPROSTŘED KOSTELA  JE  UMÍSTĚNA  POKLADNIČKA, KDE  MŮŽETE  PŘISPĚT LIBOVOLNOU  FINANČNÍ  ČÁSTKOU  NA  VÁNOČNÍ  DÁREK  PRO  OTCE   TOMÁŠE.  DÁREK  MU  PAK  BUDE  PŘEDÁN  O  PŮLNOČNÍ  MŠI  SVATÉ.    

ADVENT  2022

V  NEDĚLI  27. 11.  SI   PŘINESTE  NA  MŠI  SVATOU  ADVENTNÍ  VĚNCE,  KTERÉ  BUDOU  POSVĚCENY.  / POLOŽTE JE  NA  BOČNÍ  OLTÁŘ  SV.  JANA  NEPOMUCKÉHO /

SVĚTOVÝ  DEN  MISIÍ  2022

/MISIJNÍ  NEDĚLE  / 23. 10. 2022 /

PŘI  MŠI  SVATÉ    "  SBÍRKA   NA   MISIE  "


OHLÉDNUTÍ  " M I S I E  2021 "


Stolní  CÍRKEVNÍ  kalendář  2023

je  možné  zakoupit  v  sakristii  kostela  u  paní  Gottvaldové     Cena : 70.- Kč.
MŘÍŽOVÉ  DVEŘE  KOSTELA  byly zapůjčeny na:

40.Ročník  Mezinárodního kovářského  setkání  HEFAISTON  2022


místo  konání:  hrad  HELFŠTÝN / LIPNÍK  NAD  BEČVOU /

kdy:  26.8. - 28.8. 2022


28.8.  ŽEHNÁNÍ  ŠKOLÁKŮM  A STUDENTŮM    do nového školního roku  2022-23.   (Aktovky, batohy si přineste na mši svatou)

KVĚTINY  pro  výzdobu  kostela

MŮŽETE  PŘINÁŠET  VŽDY   VE   ČTVRTEK      16.oo -  17.30  HOD.

DO  PŘIPRAVENÉ  NÁDOBY  S  VODOU  STOJÍCÍ  v  předsíni  KOSTELA.  DĚKUJI. 

ZÁJEMCI  SE  MOHOU  PŘIHLÁSIT  V  SAKRISTII  U  PANÍ  GOTTVALDOVÉ.


KOSTEL  OTEVŘEN  VEŘEJNOSTI

OD  KVĚTNA  BUDE  PŘEDSÍŇ  KOSTELA  OPĚT  OTEVŘENA  VEŘEJNOSTI   / KAŽDÝ  DEN / .  VYUŽIJTE  TUTO  MOŽNOST    K  SOUKROMÉ  MODLITBĚ,  FINANČNÍMU  DARU  NA  POTŘEBY  NAŠEHO  KOSTELA  ČI    KVĚTINOVOU  VÝZDOBU.  KASIČKY  JSOU  K  TOMU  URČENÉ  V  SAMOTNÉ  PŘEDSÍNI  KOSTELA.  DĚKUJEME  ZA  KAŽDÝ  VÁŠ  DAR.  

POSTNIČKY /postní almužna/ 2022 

POSTNIČKY  PŘINESTE  24.4.  NA  2. NEDĚLI  VELIKONOČNÍ  /BOŽÍHO  MILOSRDENSTVÍ/   A  ODEVZDEJTE  U  PANNY  MARIE  LURDSKÉ.  BUDOU  PŘINESENY  PŘI  MŠI  SVATÉ  SPOLU  S  OBĚTNÍMI  DARY.

SVATÝ  TÝDEN  2022VELIKONOČNÍ  SV.  ZPOVĚĎ

SOBOTA   9.4.  2022       15.oo  -  16.30  hod.      /  zpovídá   p.  farář  J. POŽÁR  /

Květná neděle

/DEN VJEZDU PÁNĚ DO JERUZALÉMA/

MŠE  SVATÁ  ZAČÍNÁ  VENKU  U  KŘÍŽE  /NA  BOKU  KOSTELA/  SVĚCENÍM  RATOLESTÍ-KOČIČEK.  POTÉ  PŮJDEME  PRŮVODEM  DO  KOSTELA, KDE  MŠE  SVATÁ  BUDE  POKRAČOVAT.  POŽEHNANÉ  RATOLESTI  SI  MŮŽETE  VZÍT  POTÉ  S  SEBOU  DOMŮ  /BUDOU  PŘICHYSTÁNY  NA  STOLEČKU  V  PŘEDSÍNI  KOSTELA/.


ZELENÝ  ČTVRTEK           16.30

/PAMÁTKA  Poslední  večeře Páně a ustanovení Eucharistie/


VELKÝ  pátek              15.oo

/PAMÁTKA  Umučení a smrti Páně na kříži/

CELODENNÍ   OTEVŘENÍ  PŘEDSÍNĚ  KOSTELA  K  OSOBNÍ  ADORACI  U  BOŽÍHO  HROBU.


16.4.  BÍLÁ  sobota -VIGILIE    18.oo

/Velká noc vzkříšení/

CELODENNÍ   OTEVŘENÍ   PŘEDSÍNĚ  KOSTELA   K   OSOBNÍ   ADORACI  U  BOŽÍHO   HROBU.

17.4.  Slavnost  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ   PÁNĚ /Boží  hod  velikonoční /   8.oo

PŘI  MŠI  SV.  ŽEHNÁNÍ  POKRMŮ  /ODLOŽTE  NA  BOČNÍ  OLTÁŘ -  SV. JAN  NEPOMUCKÝ /.

PŘI  MŠI  SVATÉ  " MIMOŘÁDNÁ  SBÍRKA  NA  POTŘEBY  NAŠEHO  KOSTELA  ".  


18. 4.   Velikonoční  pondělí     8.ooZasvěcení Ruska a Ukrajiny  Neposkvrněnému Srdci Panny Marie


MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘI,

JISTĚ JSTE ZAZNAMENALI, ŽE  V PÁTEK  25. BŘEZNA  2022  OD  17.oo  HOD. PAPEŽ  FRANTIŠEK  BĚHEM  MODLITEB  ZA  MÍR, KTERÝM   BUDE  PŘEDSEDAT  V  BAZILICE  SVATÉHO  PETRA  V  ŘÍMĚ, ZASVĚTÍ  RUSKO  A  UKRAJINU  NEPOSKVRNĚNÉMU  SRDCI  PANNY  MARIE. TENTÝŽ  AKT  VE  STEJNÝ  DEN  VYKONÁ  VE  FATIMĚ  KARDINÁL  KONRÁD  KRAJEWSKI  JAKO  VYSLANEC  SVATÉHO  OTCE.
MODLITBA  ZE  SVATOPETRSKÉ  BAZILIKY  BUDE  PŘENÁŠENA  PROSTŘEDNICTVÍM  MONDOVIZE, YOUTUBE  KANÁLU,  VATICAN  MEDIA  LIVE  A  U  NÁS  JE  OD  17.oo  HODIN  ZAŘAZENA  DO  VYSÍLÁNÍ  TV  NOE.
K  TOMUTO  MODLITEBNÍMU   SETKÁNÍ  ZVE  SVATÝ  OTEC  25. BŘEZNA  SPOLU  S  BISKUPY  TAKÉ  VŠECHNY  KNĚZE, JÁHNY  A  VĚŘÍCÍ, ABY  SE  K  NĚMU  PŘIPOJILI  PŘI  MODLITEBNÍCH  SETKÁNÍCH  V  KATEDRÁLÁCH, NA  POUTNÍCH  MARIÁNSKÝCH  MÍSTECH  I  VE  FARNÍCH  A  ŘEHOLNÍCH  SPOLEČENSTVÍCH  PO  CELÉM  SVĚTĚ.
PROSÍM, PŘIPOJME  SE  TAKÉ  V  NAŠÍ  DIECÉZI  PODLE  SVÝCH  MOŽNOSTÍ  K  TÉTO  MODLITBĚ  ZA  MÍR  NA  UKRAJINĚ  A  ZA  SKONČENÍ  VÁLEČNÉHO  KONFLIKTU.
V  KATEDRÁLE  SV.  PETRA  A  PAVLA  NA  PETROVĚ  SE  SEJDEME  K  MODLITBĚ  ZA  MÍR  A  K  ZASVĚCENÍ  NEPOSKVRNĚNÉMU  SRDCI  PANNY  MARIE  V  PÁTEK  25. BŘEZNA   2022  V  19.oo  HODIN.
V  MODLITBĚ  S  VÁMI  VŠEMI  SPOJENÝ
                                                                                                   Váš   biskup   Vojtěch
POZNÁMKA
V NÁMĚŠTI  NAD OSLAVOU  SE SETKÁNÍ  K  TÉTO PŘÍLEŽITOSTI  USKUTEČNÍ  V  PÁTEK  25.3.   18.30 HOD. V KOSTELE   SV. JANA KŘTITELE.

Kostel opět otevřen veřejnosti...  

PŘEDSÍŇ  KOSTELA  JE OPĚT  OTEVŘENA  VEŘEJNOSTI. V MĚSÍCI BŘEZNU /PÁTEK,SOBOTA,NEDĚLE/. V DUBNU  DLE POČASÍ  I  V  TÝDNU.


POSTNÍ  ALMUŽNA 2022

K  ÚČASTI  NA  STAROBYLÉ  POSTNÍ  TRADICI - ALMUŽNĚ -  SE  MŮŽE PŘIPOJIT  KAŽDÝ, NEJEN  LIDÉ  VĚŘÍCÍ.  PŘIDAT  SE  K  POSTNÍ  ALMUŽNĚ  A  NĚČEHO  SE  ZŘÍCT  ZNAMENÁ  PROŽÍT  DOBROVOLNOU  DUCHOVNÍ  FORMACI.  PRINCIP  JE  JEDNODUCHÝ.

PENÍZKY  ZA  POŽITKY, KTERÉ  SI  BĚHEM  POSTNÍHO  OBDOBÍ  ODŘEKNETE, VLOŽÍTE  PO  PAPÍROVÉ  POKLADNIČKY /POSTNIČKY/,KTEROU  SI  MŮŽETE  VZÍT  NA  STOLEČKU  PŘEDSÍNĚ  KOSTELA ,POTÉ  JI  SLOŽIT   A  SLEPIT.  DÁVAJÍ   SE  DO  NÍ  ČÁSTKY  PŘIBLIŽNĚ  VE  VÝŠI  CENY  POŽITKU,  KTERÝ   SI  ODŘEKNETE  A  TÍM  DUCHOVNĚ  POVYROSTETE. SUMA, KTEROU  SI  ODEPŘETE, POMŮŽE  JINÝM.  POSTNIČKU  PŘINESETE  PAK  DO  KOSTELA /TERMÍN  ODEVZDÁNÍ  BUDE  OZNÁMEN  PŘI  MŠI  SVATÉ /. TYTO  PROSTŘEDKY  VYUŽIJE  PAK  FARNOST  VE SPOLUPRÁCI  S   CHARITOU  NA  SOCIÁLNÍ  POMOC  POTŘEBNÝM.   ZVLÁŠTĚ  PRO  DĚTI  JE  TATO  ALMUŽNA    MOTIVAČNÍ   A  VÝCHOVNÁ.

MIMOŘÁDNÁ sbírka "NA POMOC VÁLKOU ZASAŽENOU  UKRAJINU ":

Hartvíkovice  26.743 Kč

Sedlec             4.000 Kč


ODESLÁNO                               15.000 Kč

PRO  MAMINKY  S  DĚTMI                  15.000  Kč   /   ubytovaní  u  pí.  O.  Outulné /

Všem,kteří přispěli /zvláště štědrým dárcům/ veliké díky.POBOŽNOSTI  KŘÍŽOVÉ  CESTY  2022

  

BĚHEM  POSTNÍ  DOBY  SE  BUDOU  KONAT  POBOŽNOSTI   KŘÍŽOVÉ  CESTY  VŽDY  V  NEDĚLI  VE  14 HOD.

Svátost BIŘMOVÁNÍ   2022


NA  PODZIM  LETOŠNÍHO  ROKU  JE  PLÁNOVÁNO  UDÍLENÍ  SVÁTOSTI  BIŘMOVÁNÍ /SVÁTOST  KŘESŤANSKÉ  DOSPĚLOSTI/.

TUTO SVÁTOST  MŮŽE PŘIJMOUT  KAŽDÝ  POKŘTĚNÝ  ČLOVĚK, KTERÝ  JI  DOSUD  NEPŘIJAL  A  KTERÝ  DOSÁHL  VĚKU  UŽÍVÁNÍ  ROZUMU.  V  PŘÍPADĚ  ZÁJMU  SE  MŮŽETE  NAHLÁSIT  u  p. faráře  TOMÁŠE  HOLÉHO.


2.3.     POPELEČNÍ  STŘEDA    V  tento den  bude  při  mši  svaté  udílen  popelec.


Válečný konflikt na UKRAJINĚ /Výzva /

PŘIPOJME SE K VÝZVĚ  PAPEŽE  FRANTIŠKA, ČESKÝCH I MORAVSKÝCH BISKUPŮ A MODLEME  SE V  TÉTO  ZÁVAŽNÉ SITUACI  ZA  UKRAJINU.

"VYZÝVÁM  VŠECHNY, ABY  Z  PŘÍŠTÍ STŘEDY  2.BŘEZNA / POPELEČNÍ  STŘEDA / UČINILI  DEN  POSTU  ZA  MÍR !!!  POVZBUZUJI  K  TOMU  ZEJMÉNA  VĚŘÍCÍ,  ABY  SE  V  ONEN  DEN  INTENZIVNĚ  VĚNOVALI  MODLITBĚ  A  POSTILI  SE.  KÉŽ  KRÁLOVNA  POKOJE  CHRÁNÍ  SVĚT  PŘED  VÁLEČNÝM  ŠÍLENSTVÍM,VYZVAL  VČERA  PŘI  PRAVIDELNÉ  GENERÁLNÍ  AUDIENCI  PAPEŽ  FRANTIŠEK.

MODLEME  SE,JAK  NÁS  VYZVALI  JIŽ  NAŠI  BISKUPOVÉ:

DOBRÝ  A  MILOSRDNÝ  BOŽE, TY  JSI  NÁŠ  NEBESKÝ  OTEC, DOKONALE  NÁS  ZNÁŠ  A  MILUJEŠ. PROTO  SE  S  DŮVĚROU  ODEVZDÁVÁME  DO  TVÝCH  RUKOU.

PROSÍME  TĚ  ZA  MÍROVÉ  ŘEŠENÍ  SLOŽITÉ  SITUACE  NA  UKRAJINĚ.

PROSÍME  TĚ  ZA  SVĚTOVÉ  STÁTNÍKY, ABY  STÁLI  NA  STRANĚ  DOBRA  A  NAŠLI  SÍLU  K  VZÁJEMNÉ  DOHODĚ  A  USMÍŘENÍ.

PROSÍME  TĚ  TAKÉ  ZA  VŠECHNY  OBĚTI  VÁLEK, SIROTKY, VDOVY  A  UPRCHLÍKY.  OBEJMI  JE SVOU  NĚŽNOU  NÁRUČÍ.

DEJ, AŤ  KOLEM  SEBE  ŠÍŘÍME  POKOJ,  NEJSME  JEDEN  DRUHÉMU  LHOSTEJNÍ  A  DOKÁŽEME  SI NAVZÁJEM  ODPOUŠTĚT.

Otče  náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám  naše viny, jako i my odpouštíme našim vinikům. A neuveď nás  v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou; požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za  nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen. 

SVATÁ  BARBORO, POMOCNICE  V  NOUZI, ORODUJ  ZA NÁS.

SVATÝ FLORIÁNE, OCHRÁNCE  V  NEBEZPEČÍ  VÁLKY, ORODUJ  ZA  NÁS.

SVATÝ  ONDŘEJI, PATRONE  UKRAJINY, ORODUJ  ZA  NÁS.

SVATÍ  CYRILE  A  METODĚJI, PATRONI  EVROPY, ORODUJTE  ZA  NÁS.

SVATÝ  VÁCLAVE, PATRONE  MÍRU, ORODUJ  ZA  NÁS.

MARIA, MATKO BOŽÍ  A  KRÁLOVNO  MÍRU, ORODUJ  ZA  NÁS.

VE  JMÉNU  OTCE  I  SYNA  I  DUCHA  SVATÉHO. AMEN.


23.2.  ADORAČNÍ  den

              9-17 hod.

V  UVEDENÝ  ČAS  BUDE  KOSTEL  OTEVŘEN  K  SOUKROMÉ  MODLITBĚ   PRO  KAŽDÉHO  Z  NÁS.  VYUŽIJME  PROTO  JEDINEČNOU  PŘÍLEŽITOST  K  ZASTAVENÍ  PŘED  VYSTAVENOU   NEJSVĚTĚJŠÍ  SVÁTOSTÍ.   JDE   O  VELKÝ  DEN    NAŠÍ  FARNOSTI.

Srdečně vás zveme na setkání farní synodální skupiny, které se uskuteční ve čtvrtek 10. února 2022 po mši sv. (cca v 17:30) v zákristii. Tematické okruhy, kterým se při setkání můžeme věnovat, najdete zde (https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/32699_32699/06-hlavni-otazky-pro-synodalni-konzultacni-setkani.pdf). Informace o synodální procesu v brněnské diecézi naleznete zde (https://www.biskupstvi.cz/synoda).  


3.2.  na svátek sv. BLAŽEJE   BUDE PŘI MŠI SVATÉ UDÍLENO  "SVATOBLAŽEJSKÉ  POŽEHNÁNÍ"


2.2.  na Svátek   UVEDENÍ  PÁNĚ  DO  CHRÁMU  /HROMNICE/   budou posvěceny hromničky. Proto si svíčky přineste s sebou na mši svatou.6.1.   sv. TŘÍ  KRÁLŮ /SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ/

NA  MŠI  SVATOU  SI  MŮŽETE  PŘINÉST  VODU /PET  LÁHEV, KONVIČKA,../  A  POSTAVTE  JI  VPŘEDU  KOSTELA, KDE  BUDE  JIŽ  PŘIPRAVEN  STOLEČEK  S  KŘÍDOU  A  KADIDLEM. PŘI  MŠI  SVATÉ  BUDE  VŠE  POSVĚCENO.

Venkovní betlém Hartvíkovického   kostela

  LETOŠNÍ  VÁNOCE  2021  SE  NÁM  PODAŘILO  SESTAVIT  VENKOVNÍ  BETLÉM, KTERÝ  JE  NAINSTALOVÁN  V  ÚROVNI  BOČNÍCH  KOSTELNÍCH  DVEŘÍ.  KAŽDÝ, KDO  PŘICHÁZÍ  NA  MŠI  SVATOU, ČI  NAVŠTÍVIT  MÍSTNÍ  HŘBITOV,  MÁ  MOŽNOST  TENTO  VENKOVNÍ  BETLÉM  SHLÉDNOUT.   JE  I  NASVÍCENÝ  V DOBĚ  CCA  16.30 - 22.00  HODIN.  DOUFÁME, ŽE  SE  VÁM  BUDE  LÍBIT...


Na vánoční dárek pro o.Tomáše se podařilo nashromáždit pěkných  4.200 Kč. ŠTĚDRÝM DÁRCŮM DĚKUJEME.


"Předvánoční mimořádná sbírka"  na potřeby našeho kostela /19.12./  vynesla krásných  7.221 Kč. Štědrým dárcům velké díky.


BETLÉMSKÉ  světlo  bude možné si vyzvednout v kostele /stoleček u P.Marie Lurdské/ v pátek  24.12.    9.00-10.00 hod.


VÁNOČNÍ   sv.zpověď  :     23.12. /čtvrtek/  14.30-15.30 hod.  /zpovídá  P. J.Požár/.


VÁNOČNÍ  DÁREK  PRO  o.TOMÁŠE

UPROSTŘED  KOSTELA  JE  UMÍSTĚNA  KASIČKA, KDE  MŮŽETE  FINANČNĚ  PŘISPĚT  NA  VÁNOČNÍ  DÁREK  PRO  o. TOMÁŠE.  DĚKUJEME   a  přejeme  klidný  adventní  čas 2021.

V NEDĚLI  28.11.    SI  PŘINESTE  ADVENTNÍ  VĚNCE,  KTERÉ  BUDOU  PŘI  MŠI  SVATÉ  POSVĚCENY. / POLOŽTE  JE NA  BOČNÍ  OLTÁŘ  U  SV.  JANA  NEPOMUCKÉHO/.


SBÍRKA  "NA POTŘEBY NAŠEHO KOSTELA" / 21.11./    8.944  Kč.  Veliké díky za tuto krásnou částku.


ZAPISUJEME  INTENCE  MŠÍ  SVATÝCH  NA  I. POLOLETÍ  i  II.POLOLETÍ  2022!!!    / V SAKRISTII  KOSTELA -  paní  Gottvaldová/


2.11.  na  svátek  VŠECH  ZESNULÝCH - DUŠIČEK   půjdeme  po  mši  sv. na hřbitov,kde  bude  "dušičková"  pobožnost.


Misijní sbírka  24.10. 2021         4.321  Kč   a  za  SEDLEC  2.758 Kč.  Veliké díky  štědrým  dárcům...


ZALOŽENÍ  SCHOLIČKY

MILÉ DĚTI, MALÉ  I  TY VĚTŠÍ, KDO  Z  VÁS  BY  CHTĚL  ZPÍVAT  O  NEDĚLÍCH  PŘI  MŠÍ  SVATÝCH, OZVĚTE  SE  PÍ.  VALOVÉ  NA  TEL.Č. 739524386.  ZPÍVAT  BUDEME  OD  PROSINCE  1 KRÁT ZA  14  DNÍ.  PODROBNOSTI  DOLADÍME  A  KYTARU  NALADÍME...


SBÍRKA  17.10.  NA "POTŘEBY NAŠEHO KOSTELA"      7.195 Kč.   VELIKÉ DÍKY ŠTĚDRÝM DÁRCŮM.OCENĚNÍ  pro pana PETRA VÁŇU

29.ZÁŘÍ 2021
PŘEDSEDA  SENÁTU  VYBRAL  K  OCENĚNÍ  STŘÍBRNOU  MEDAILÍ  MEZI  JINÝMI  I  PANA  PETRA  VÁŇU. TVŮRCE  MNOHA  SOCH  A  TVRDOHLAVÉHO  OBNOVITELE  MARIÁNSKÉHO  SLOUPU.  BLAHOPŘEJEME.

3.10.  PODĚKOVÁNÍ  ZA  ÚRODU  2021  /  při ranní  mši  svaté  /


V SAKRISTII KOSTELA  JE MOŽNÉ  ZAKOUPIT / u paní Gottvaldové/ NOVÝ  STOLNÍ  KALENDÁŘ  PRO  ROK  2022: " KAPLE  A  KŘÍŽE  "   Cena :  70.-Kč /ks


LISTOVĚJ hudba z Vysočiny
LISTOVĚJ hudba z Vysočiny

Srdečně zveme na koncert /zhudebněné básně Jana Zahradníčka/ v Hartvíkovicích, kostel sv. Jiljí, neděle 3.října 2021, 18 hod. /vstupné dobrovolné/.

www.listovej.cz

"POUŤOVÁ"mimořádná sbírka na potřeby a opravy našeho kostela: 17.052 Kč. Všem štědrým dárcům P.Bůh odplať...


KOSTEL ZŮSTÁVÁ OTEVŘEN  VEŘEJNOSTI  I NADÁLE  /po prázdninách/.    I v tomto  podzimním čase je předsíň kostela otevřena veřejnosti. Při nevlídném počasí budou dveře hlavního vchodu zavřeny na kliku. Prosíme,při odchodu z kostela za sebou opět zavřete.  Děkujeme./Využijte tuto možnost k soukromé modlitbě,ztišení se,načerpání potřebných sil a pomoci do nelehkých dní i každodenních zkoušek,....Máte možnost přispět finančně-na potřeby našeho kostela či  květinovou výzdobu.V předsíňce kostela jsou k tomuto účelu označené pokladničky. P.Bůh odplať každý váš dar...POŽEHNÁNÍ  ŠKOLÁKŮM

V  NEDĚLI  29.SRPNA  2021  PŘI  MŠI  SVATÉ  BUDE  UDĚLENO  POŽEHNÁNÍ  ŠKOLÁKŮM  I   STUDENTŮM  DO  NOVÉHO  ŠKOLNÍHO  ROKU 2021-2022.

/ŠKOLNÍ  AKTOVKU ,BATOH,...SI  PŘINESTE  S  SEBOU/.


1.výročí MARIÁNSKÉHO SLOUPU v Praze

S radostí Vám sdělujeme,že u příležitosti 1.výročí obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, 15.srpna 2021,vychází v Nakladatelství Flétna kniha MARIÁNSKÝ SLOUP V PRAZE. Podává ucelenou zprávu o příběhu,ve kterém se potkaly radosti,bolesti a stigmata českého národa.O naději,kterou jeho obnova nese.O kráse prvního barokního sousoší u nás.O neuvěřitelném úsilí jeho obnovovatelů,jejichž snaha se dlouho jevila jako marná a zbytečná....Úžasný,nádherný příběh!Staroměstské náměstí v Praze s návratem Immaculaty na sloupu dostalo opět prostor.Jako kdybychom předtím bez Mariánského sloupu hleděli na tu krásu Staroměstského rynku jen jedním okem a nevěděli,že to může být i jinak.A najednou se nám otevřely obě oči...Děkujeme za tu milost!


15.srpna 2021 

1.výročí posvěcení a požehnání mariánského sloupu v Praze na Staroměstském náměstí.


KOSTEL OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST


Po dobu letních prázdnin je předsíň kostela(celodenně) otevřena pro veřejnost.(k soukromé modlitbě, finanční příspěvek-na potřeby a opravy našeho kostela, příspěvek na květiny).


Na tornádem postižené obce Moravy se vybralo krásných 31.404 Kč/Hartvíkovice/ a 9.000Kč/Sedlec/.Všem štědrým dárcům Pán Bůh odplať...


Sbírka "Na potřeby našeho kostela" 7.797 Kč.


NA NAROZENINY o.TOMÁŠE SE VYBRALO 7.100Kč. Všem dárcům velké díky za jejich štědrost ♥️.

Svítá na lepší časy...

SITUACE,KTERÁ VÍCE NEŽ  NA PŮL ROKU OCHROMILA BĚŽNÝ ŽIVOT NAŠÍ SPOLEČNOSTI POSTUPNĚ,POMALU,NICMÉNĚ NADĚJNĚ, SE VRACÍ K NORMÁLU.BYLA TO PRO NÁS VŠECHNY ZKOUŠKA VÍRY,DŮVĚRY V PÁNA,TAKÉ PŘÍLEŽITOST K PŘEHODNOCENÍ ŽIVOTNÍCH PRIORIT,KAŽDODENNÍ RUTINY A OBROVSKÁ ŠANCE VYUŽÍT VŠECHNY TY DARY,KTERÉ BYLY DOPOSUD SKRYTY.NYNÍ JE NA MÍSTĚ MÍRNÝ OPTIMISMUS.K NĚMU PATŘÍ SAMOTNÝ NÁVRAT K BOHOSLUŽBÁM V JEJICH NORMÁLNÍ PODOBĚ.JE NA ČASE SE POSTUPNĚ VRACET OPĚT DO NAŠEHO KOSTELA,NEBOŤ SKUTEČNÉ FYZICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ PŘI BOHOSLUŽBĚ JE NENAHRADITELNÉ !!!!  /STÁLE JE TŘEBA DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ-DEZINFEKCE RUKOU,ZAKRYTÍ ÚST-ROUŠKA,RESPIRÁTOR,PŘIJÍMÁNÍ POUZE NA RUKU/. MĚJTE STÁLE NA PAMĚTI,ŽE SVĚCENÍ SVÁTEČNÍHO DNE JE JEDNÍM Z PŘIKÁZÁNÍ DESATERA A ŽE KE SVÁTEČNÍMU DNI PATŘÍ I ÚČAST NA BOHOSLUŽBĚ!!!  SLEDOVÁNÍ MŠE SVATÉ V TELEVIZI A NA INTERNETU NECHŤ JE NADÁLE K DISPOZICI NEMOCNÝM A TĚM,CO DO KOSTELA NEMOHOU!   NA ZÁVĚR RADOSTNÁ ZPRÁVA ,ŽE OPĚT MŮŽEME CHVÁLIT PÁNA I ZPĚVEM...  BŮH NÁM ŽEHNEJ...


1.6. bude mít o.TOMÁŠ narozeniny!!!
Prosíme o finanční příspěvek k této události. Penízky vhazujte do kasičky, která stojí uprostřed kostela.Děkujeme♥️


PRVNÍ SV.PŘIJÍMÁNÍ 2021 /Hartvíkovice/  bude v neděli 20.června.


"Postní almužna 2021" činila 6.079 Kč.  Všem dárcům veliké P.Bůh odplať.


SVATÝ  TÝDEN /Hartvíkovice/-VELIKONOCE 2021
 

28.3. KVĚTNÁ neděle  7.30 hod.

Při mši svaté se budou světit ratolesti(kočičky).Po mši svaté budou připraveny k rozebrání v předsíňce kostela.29.3.  pondělí Velikonoční sv.zpověď    15-16 hod.
zpovídá P.J.Požár 


1.4.  ZELENÝ čtvrtek  16.30 hod.


2.4.  VELKÝ pátek   15.00 hod.


3.4. BÍLÁ  sobota  17.00 hod. 


SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ-Boží hod velikonoční  7.30 hod.


Při mši svaté proběhne "mimořádná finanční sbírka na potřeby našeho kostela".


5.4. Pondělí velikonoční  7.30 hod.


23.2. ADORAČNÍ DEN  9-17 hod.

PO TENTO ČAS BUDE OTEVŘEN KOSTEL K SOUKROMÉ  MODLITBĚ. VYUŽIJTE TUTO  JEDINEČNOU  PŘÍLEŽITOST.

 


Dnes 23.1.2021 je to již jeden rok,co Magistrát hlavního města Prahy schválil návrat Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí v Praze 💙


NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23.12.2020

shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20% míst k sezení, přičemž účastníci,s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad,po většinu času sedí na sedadlech, dodržují,s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel.Před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nosí roušku na ústech i nose.Nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje.V rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.Od 27.12.2020 pouze 10%!!!

V Hartvíkovicích o Vánocích mše svaté nebudou!/tuto podmínku nelze splnit/.

Pro náš kostel se jedná o počet 20 věřících a od 27.12.2020 pouze 10 věřících.

P. Tomáš Holý, farář


BETLÉMSKÉ světlo  bude možné k vyzvednutí v kostele ve čtvrtek 24.12.  /9-10 hod./


23.12.    17 hod.
VÁNOČNÍ sv.ZPOVĚĎ

 zpovídá p.farář J.Požár


Od 3.12.2020 bude opět sloužena mše svatá.Prozatím jen všední dny.Bohoslužby budou dle obvyklého pořadu a rezervovaných intencí.V neděli/či v sobotu večer/mše sv.v Hartvíkovicích i Náměšti nad Oslavou nebude!!!Ve Vícenicích,Naloučanech a Sedleci budou již jako obvykle.
O dalších změnách budete informováni.


Od  12.10.2020  uděluje brněnský diecézní biskup  Vojtěch Cikrle  pro všechny věřící brněnské diecéze dispens od osobní účásti na mší svatých.

MŠE SVATÉ veřejně slouženy nebudou!!!Až do odvolání.


Od 5.10.2020  budou mše svaté probíhat bez zpěvu a doprovodu varhan. Jedná se o nařízení vlády v souvislosti s šířením viru covid- 19.

Od 10.září 2020 je vstup do kostela podmíněn pouze s rouškou na ústech!!!

Svaté přijímání se podává pouze na ruku bez vyjímky!!! RESPEKTUJTE  NAŘÍZENÍ A BUĎTE OHLEDUPLNÍ K DRUHÝM!   


30.8.2020  POŽEHNÁME ŠKOLÁKŮM A STUDENTŮM 
při ranní mši svaté.

Kdo bude chtít, může si přinést školní aktovku.


DOPORUČUJEME...

SEN SE STAL SKUTEČNOSTÍ... MARIÁNSKÝ sloup  konečně stojí na Staroměstském náměstí v Praze ♥️.V sobotu 15.srpna 2020  na svátek "NANEBEVZETÍ PANNY MARIE" byl slavnostně požehnán...

První pražské poledne po 102 letech bez ohrad a zábran... 

PRAHA  16.srpna 2020, 13:09 SELČ

INFORMACE K ZÁJEZDU DO PRAHY 15.8.2020

TEMPUS PRAGENSE,PRAŽSKÝ SLUNEČNÍ ČAS.TĚSNĚ PO POLEDNI!


DISPENS, který vydal o.biskup v době koronavirové pauzy od osobní účasti na mši svaté,je již ZRUŠEN!!!


15.8.2020  se uskuteční zájezd do Prahy ke znovuobnovenému MARIÁNSKÉMU SLOUPU/jeho svěcení/.Zájemci se mohou nahlásit v sakristii kostela.


RADOSTNÉ OSUDOVÉ SETKÁNÍ ♥️


4.6.2020 Petr Váňa zakončil 23 let svého snažení...

...ohromná radost po vyzdvižení sochy Panny Marie...

 ČERVEN 2020
Nové panorama Staroměstského náměstí v Praze ♥️ 

Panna Maria má svoje finální místo ...

... její pohled shora sloupu na náměstí...


Drazí bratři a sestry,díky novým nařízením (viz níže) můžeme ode dne 25. května 2020 opět slavit společně mši svatou. Základní omezení jsou maximální počet 300 osob (ten splňujeme) a rozestupy ze všech stran 2 metry (ten jen velmi těžko). Proto vidím jako nejlepší řešení slavit mši svatou dle obvyklého rozpisu na farní zahradě v Náměšti nad Oslavou a na farní zahradě v Hartvíkovicích, kde se můžeme pohodlně rozestoupit. Jsou zajištěny ozvučení a plastové židle. V Naloučanech, Vícenicích a Sedleci zatím bohoslužby ještě nebudou. Připomínám, že stále platí dispens otce biskupa Vojtěcha od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.Těším se na vás!P. Tomáš Holý, farář
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, že s účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se
omezuje účast na bohoslužbě tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 300 osob,
 • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
 • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
 • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
 • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
 • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;
 • stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

MARIÁNSKÝ SLOUP...výstavba zdárně pokračuje...

Květen 2020 

BALUSTRÁDA hotová.Příští týden mariánský sloup poroste do výše...

Barokní nádhera ♥️

Ferdinand III. by byl jistě s prací bratří Váňů a přátel velmi spokojen.A Jan Jiří Bendl,autor původního sloupu také....


Kniha "DUCHOVNÍ STŘED EVROPY"
V polovině srpna 2020 vyjde kniha Petra Blažka a Vojtěcha Pokorného shrnující dějiny mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze od r.1650-2020.


DOBA KORONAVIROVÁ přispěla k rychlejšímu průběhu výstavby MARIÁNSKÉHO SLOUPU v Praze...

Květen 2020 Mariánský sloup roste!Byl sesazen sanktuář,na kterém bude stát velký sokl a vlastní sloup...Radost vidět, jak se dílu daří ♥️

Bratři Váňové a spol. již začínají dělat  balustrádu mariánského sloupu.P.Maria ať vám pomáhá  na stavbě k její slávě.Ať vás vede a chrání ♥️🌹


Láska Zeleného čtvrtku,Víra Velkého pátku, Naděje Bílé soboty a Vítězství Velikonoční neděle nechť Vás provází, naplní pokojem, důvěrou.Požehnané Velikonoce❤️

Na Květnou neděli o.Tomáš posvětil ratolesti/kočičky/ při mši svaté,kterou sloužil bez účasti veřejnosti.Po otevření kostelů, až skončí opatření kvůli pandemii😷,je možné si tyto ratolesti vzít s sebou domů.Jsou připraveny v předsíňce kostela-na stolečku...


____________________________ 

Milí bratři a sestry,

vstupujeme do skutečně zvláštního Svatého týdne. Poprvé jej spolu s milióny křesťanů na celém světě budeme kvůli pandemii koronaviru prožívat bez osobní účasti v kostele https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30834. Chtěl bych vám navrhnout takový jednoduchý a pěkný způsob, jak tyto dny prožít. Využijte skvělé možnosti přenosu bohoslužeb s papežem Františkem z Říma (s českým překladem) v televizi Noe nebo na internetu https://www.mseonline.cz/ . Jindy o Velikonocích tu možnost třeba nemáme, protože jsme sami ve vlastním farním kostele. Tyto bohoslužby s papežem jsou vždy hlubokým duchovním zážitkem a krásnou podívanou. A abychom se spojili i s naším kostelem, s panem farářem a duchovně i s celou farností, já budu v tu stejnou dobu jako papež v Římě sloužit mši svatou sám bez účasti lidu v zavřeném kostele, dle následujícího rozpisu.

Květná neděle 5.4. 11:00 Hartvíkovice

Zelený čtvrtek 9.4. 18:00 Náměšť

Velký pátek 10.4. 18:00 Náměšť

Bílá sobota 11.4. 21:00 Náměšť

Neděle Vzkříšení 12.4. 11:00 Hartvíkovice

Je to pro vás jen návrh, samozřejmě možnosti prožívání mše svaté či modlitby doma jsou různé. Svatou zpověď bude možné vykonat tento týden buď individuálně na faře (po předchozí telefonní domluvě na tel. 731 428 346 ) a nebo až se situace spraví tak později pak v kostele. Svatý otec doporučuje alespoň ,,zpověď touhy''

https://www.biskupstvi.cz/2020-03-26-papez-jak-se-zpovidat

A ještě připojuji jedno přání otce biskupa Vojtěcha: ,, Prosím, abychom se bez ohledu na vyznání a názorové postoje spojili v modlitbě jako děti jednoho Otce. Na Květnou neděli 5. dubna v 11 hodin, kdy budou po celé brněnské diecézi znít kostelní zvony, se společně pomodleme Otče náš. Ať tato modlitba přispěje k vědomí, že k sobě přes nejrůznější rozdíly patříme. Zapomeňme na zlobu, svár, nenávist a všechna zklamání. Snažme se smířit a odpustit si navzájem a obraťme se k Bohu, který je i v těchto chvílích náš milující Otec. To bude nejlepší přípravou na blížící se Velikonoce, na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista."

.

Jsem v Kristu s vámi. Požehnané Velikonoce!

P. Tomáš Holý

farář


Od 12.3.2020 do ODVOLÁNÍ se ruší všechny BOHOSLUŽBY!!! 

Dle rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho,který zároveň všem věřícím uděluje dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté.


o.Tomáš Holý,farář


"POSTNÍ ALMUŽNA 2020" V kostele - předsíňce vzadu je možné si vyzvednout papírové skládací schránky - POSTNIČKY. Zapojit se může každý. 40-denní postní období symbolizuje dobu, kdy lidé vkládají do těchto postniček drobné mince, či větší finanční dary. Po uplynutí postní doby pak postničky odevzdají v kostele /přede mší sv. na II.neděli velikonoční/. Poté Charita použije na pomoc potřebným v regionu. Postničky se tak stávají projevem víry ve skutcích... "Kdo se modlí, ať se postí, kdo se postí, ať je milosrdný".

 • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Sbírka "SVATOPETRSKÝ HALÉŘ" vynesla 5.812 Kč. Dárcům velké díky!

 • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 23.2.2020   bude při mši svaté vykonána sbírka "SVATOPETRSKÝ  HALÉŘ "V NEDĚLI 16. 2. 2020  bude při mši svaté udělována SVÁTOST  NEMOCNÝCH


V neděli 2. 2. 2020 na "Hromnice"se budou světit hromničky. SVÍČKY si na mši svatou vezměte s sebou. 


"Sbírka na opravy kostela"(26.1.) činí 5.960 Kč . Pán Bůh odplať.


MARIÁNSKÝ SLOUP

Na dnešním/23.ledna 2020/jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy byl SCHVÁLEN TISK, který SOUHLASÍ s instalací Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze (34 hlasů z 65).

Deo gratias !!!       P. Tomáš


26.1.NEDĚLE   PROBĚHNE BĚHEM MŠE SVATÉ "SBÍRKA NA OPRAVY NAŠEHO KOSTELA" 


"TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020" vynesla celkovou částku: Hartvíkovice:
19.995Kč

Třesov:

6.380Kč

Popůvky:

5.550Kč 

VŠEM  DÁRCŮM P.BŮH ODPLAŤ❤️6.1.2020 se na "Tři Krále"  bude při mši sv. světit: voda,kadidlo a křída. 


"TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA  2020" bude probíhat v naší obci v neděli 5.ledna 2020 od 9 hod.
💓 

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

Vánoční sbírka "NA OPRAVY NAŠEHO KOSTELA"  činila 11.667 Kč. Všem dárcům P.Bůh zaplať.💓

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

Na "VÁNOČNÍ DAR PRO O.TOMÁŠE" se vybrala částka 6.000 Kč.  Dárcům velké díky ❤️

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

29.12. v 15.00 vystoupí v kostele sv.Jiljí pěvecký sbor "SVATOJÁNŠTÍ BROUČCI" s pásmem vánočních písní a koled. Vstupné dobrovolné.

❄️❄️❄️❤️❄️❄️❄️

Požehnané vánoční svátky, naplněné láskou a pokojem.Ať pronikne Vaše srdce a provází po celý nový rok 2020...
❄️❄️❄️❤️❄️❄️❄️ 

🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️

BETLÉMSKÉ SVĚTLO bude možné vyzvednout v kostele na Štědrý den  9-10 hod.🕯️

💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓

Na Boží Hod vánoční 25.12.  bude při mši sv."MIMOŘÁDNÁ SBÍRKA NA OPRAVY NAŠEHO KOSTELA".
❤️ 

SVATÁ ZPOVĚĎ: Hartvíkovice sobota  21.12.  10-11  p.Požár
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

 Náměšť sobota 21.12.  17-18.30 p.Požár

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

pondělí 23.12. 9-10  p.Požár

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

Ke sv.zpovědi je možné v době adventní přistoupit vždy 1/2 hod.přede mší sv.   Zpovídá o.Tomáš


Pokojný adventní čas vám všem ❤️❄️


V kostele máte možnost přispět na "VÁNOČNÍ DAR PRO o.TOMÁŠE".Kasička stojí u P.Marie Lurdské...


V neděli 1.12.2019  se budou při mši svaté světit adventní věnce...


V neděli 1.12.2019 proběhne při mši svaté "SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ".


Dne 17.11.2019  v 17 h.11 min. se na věži Hartvíkovického kostela rozezněly zvony na památku 30
let od Sametové revoluce ...


Při sbírce Na misie bylo vybráno 9.285Kč.  Všem dárcům P.Bůh zaplať.


V neděli 20. 10. proběhne při mši sv. finanční sbírka "NA MISIE"V měsíci říjnu budou v kostele v Hartvíkovicích probíhat každou neděli v 17.oo hod. 

 MARIÁNSKÉ  POBOŽNOSTI.

V sakristii můžete zakoupit stolní kalendáře:"Kostely 2020" za 70.-Kč
"Cesta do kostela 2020" za 70.-Kč


MARIÁNSKÝ SLOUP

v Praze na Staroměstském náměstíPROGRAM
2 9 . B Ř E Z N A 2 0 1 9 , B R N O - P E T R O V 9 - F A R N Í S Á L PSYCHOLOGIE MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
Šťastné manželství znamená delší a zdravější život. O funkční manželství je třeba pečovat. Role mužů a žen v manželství. Očekávání mužů a žen. Rodinné a manželské mýty. Výběr partnera. Emoce. Manželská láska....

K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící opět možnost návratu ke starobylé tradici - almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě. Zapojit se může každý, kdo si vyzvedne v kostele papírovou skládací schránku. Pro rok 2019 tyto schránky, které se také...

Mariánská pouť na Horu Matky Boží v Králikách a do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v sobotu 4. května 2019.
Součástí zájezdu bude návštěva poutního areálu a muzea internace v Králíkách, možnost oběda, mše svatá v Neratově a prohlídka obnovujícího se areálu této německé vysídlené obce s možností podpořit místní sociální projekty...