Aktuality, Pozvánky, Informace


HVĚZDA JITŘNÍ

Kdysi dávno, uprostřed rozbouřeného oceánu, ocitá se na vratké lodi zoufalý námořník. Ztrácí kompas, naději, ztrácí sílu. A ve chvílích největšího nebezpečí, uprostřed temnot, pohlédne náhodou na vzdálený obzor a zahlédne jasný bod, za kterým se vydá. A doplouvá do bezpečí klidného přístavu, hledaného cíle. Tím jasným bodem byla hvězda jitřní.

Staletí přešla...

a v době:

- kdy majáky navádí zbloudilé lodě na zrádná skaliska na místo bezpečných vod

- kdy lež se stává pravdou a zhoubná moc peněz ovládá lidstvo

- kdy civilizace a technika se obrací proti lidstvu samotnému a hrozí jejich zneužití

- kdy se přiblížily kontinenty, ale neznají se sousedé a odcizují se rodiny

- kdy bohatí jsou stále bohatšími a chudí chudšími

Tak v těchto chvílích tím více potřebujeme pevný bod k určení správného směru.

Zbývá nám naděje, že i v té největší bouři spatříme nad obzorem symbol bezpečného přístavu, hvězdu jitřní - Marii.


Farnost Náměšť nad Oslavou opět srdečně zve všechny děti a jejich rodiče na dětský maškarní karneval, který se uskuteční v neděli 3. února 2019 od 14 hodin v Kulturním domě ve Zňátkách. Pro děti budou připraveny soutěže, písničky, tance a tombola. Občerstvení bude zajištěno. Vstupné dobrovolné.

Poděkování

01.01.2019

Římskokatolická farnost Hartvíkovice děkuje všem farníkům, sponzorům a dárcům za všechny finanční dary a jakoukoli pomoc v roce 2018. Děkujeme za Vaši podporu!

Další ročník Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi zahájí brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle požehnáním koledníkům při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně ve středu 2. ledna 2019 ve 14.30 hodin. Sbírku pořádá Charita Česká republika a bude probíhat ve dnech 1. až 14. ledna 2019.

Také v letošní poslední kalendářní den bude možné v katedrále sv. Petra a Pavla prožít bohoslužbu s poděkováním za uplynulý rok.

V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově budou mít brněnští biskupové v dnech 24. a 25. prosince bohoslužby takto: půlnoční mši 24. prosince bude předsedat brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul, brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle zde bude slavit mši na Hod Boží vánoční 25. prosince v 10.30 hodin.