FARÁŘ

P. ThLic. Tomáš Holý

Římskokatolická farnost Hartvíkovice

675 76 Hartvíkovice 22

IČO 6426 8446

číslo bankovního účtu farnosti 1523463359/0800

+420 731 428 346

hartvikovice@dieceze.cz

Webmaster: