FARÁŘ

P. Mgr. VLADIMÍR  LANGER

Římskokatolická farnost Hartvíkovice

675 76 Hartvíkovice 22

IČO 6426 8446

číslo bankovního účtu farnosti 1523463359/0800

732483987

hartvikovice@dieceze.cz


KOSTELNÍK  /sacristanus/

R.GOTTVALDOVÁ  /tel. 602940247/

Hartvíkovice  227

Email: Rukri12@seznam.cz

Webmaster:  R.GOTTVALDOVÁ