Přehled kněží působících ve farnosti

Z počátku farnosti existují velmi kusé informace.

P. Jakub (1380)

P. Jilvín I. z Hartvíkovic (1387), kněz - neuváděno jestli rodák, či farář

P. Otík (1392)

P. Bartoš(1466)

P. Jan (1488)

Obnovení místní duchovní správy

P. Josef Böhm (26. února 1785 - 1812), první lokalista

P. Michael Osvald (12. září 1812 - 15. srpna 1836)

P. Ferdinand Kožíšek (23. února 1837 - 1859)

P. Vavřinec Paluda (4. září 1859 - 1863), první farář

P. František Sušnický (28. března 1863 - 18. dubna 1890)

P. František Mazour (26. listopadu 1885 - 30. leden 1894)

P. František Knittl (11. květen 1894 - 11. duben 1899)

P. Eduard Sobotka (11. duben 1899 - 12. říjen 1899), dočasný správce

P. František Mikan (12. říjne 1899 - 17. září 1903)

P. Josef Sedláček (17. září 1903 - březen 1908)

P. František Hruda (březen 1908 - 2. prosince 1908), dočasný správce

P. Maxmilian Škrábek (9. prosince 1908 - 9. únor 1909), dočasný správce

P. Karel Čermák (9. února 1909 - 1. srpen 1939)

P. Ludvík Hrabal (1. srpen 1939 - 17. říjen 1939), dočasný správce

P. František Vyskočil (17. říjen 1939 - 16. březen 1969)

P. Miloslav Ambrož (16. březen 1969 - 15. duben 1969), farář v Koněšíně, doč. spr.

P. František Zouhar (15. duben 1969 - 13. leden 1972)

P. Jan Kabátek (13. leden 1972 - 15. březen 1972), farář v Mohelně, dočas. správce

Od toho času právně spravuje farnost náměšťský farář (administrátor excurrendo ). Důvod: Lehčí manipulace s tzv. nepohodlnými kněžími tehdejšího totalitního režimu.

P. Josef Zerzán SDB (15. březen 1972 - 30. červen 1978), nucen změnit působiště

P. Josef Špát (září 1978 - 25. leden 1983)

P. PhDr. Antonín Chramosta (1. prosinec 1983 - 11. leden 1993), poslední kněz žijící v Hartvíkovicích

P. František Limberg (11. leden 1993 - 18. únor 2001), farář v Náměšti

P. Pavel Bublan (18. únor 2001 - 3. srpna 2008 ), farář v Náměšti

P. Jan Nekuda (3. srpna 2008 - 31. července 2016), farář v Náměšti

P. ThLic. Tomáš Holý (7. srpna 2016 - současnost), farář v Náměšti

Sepsal Ondra Vala - Hartvíkovice