Přehled událostí ve farnosti od počátku 18. století

1821 březen - vzpoura zdejších poddaných proti vrchnosti. Poddaní si mysleli, že povinnost roboty byla zrušena již před 3 léty. Vzpoura potlačena vojensky.

1838 3. březen - vloupání do fary, zmizela brokovnice, zlaté a stříbrné hodinky

1841 - kostel vykraden - zmizel stříbrný kalich, i ozdoby z rouch byly strhány

1844 - 3 nové oltářní kameny, zmínka o oltář. kamenu z roku 1764

1849 31. březen - posvěcen nový hlavní oltář

1853 - nejspíše prolomeno pět oken v kostelní lodi a kostel omítnut, nový zvon

1857 25. březen - požár v sakristii, shořelo veškeré vybavení

1857 - postavena zvonice v Třesově

1859 - povýšení lokalie na farnost

1888 - nová školní budova v Hartvíkovicích

1890 - posvěcena nová kaplička v Sedleci, stará zvonice zbourána kvůli nové škole

1898 - nový oltář Panny Marie Lurdské, rozšířen kůr, nové varhany, nová kazatelna

1900 - dva nové zvony

1902 - tři nové malované vitráže (dvě v lodi, jedna v sakristii)

1902 - kostel získal relikvii - úlomek kříže Kristova

1905 6. srpna - primiční mše svatá P. Josefa Chadima ze Sedlece

1907 21. července - primiční mše svatá P. Františka Bělocha ze Sedlece

1910 - nová škola v Sedleci

1913 - vloupání do kostela, ukradena monstrance a ciborium

1914 -18 - rekvizice zvonů kostela a zvoniček farnosti

1926 - elektrifikace Hartvíkovic

1929 - čtyři nové zvony pro kostel

1929 - nová školní budova v Hartvíkovicích

1930 - 13. červenec - primiční mše svatá P. ThDr. Aloise Michálka ze Sedlece

1933 - v obci postavena modlitebna Českoslovanské církve husitské (nynější tělocvična)

1942 - rekvizice tří zvonů nacisty + zvony v kapličkách

1946 - jeden nový zvon pro kapličku v Okarci a jeden v Popůvkách

1948 - primiční mše svatá P. Vladimíra Anselma Hronka O. P. z Popůvek

1959, 1978 - rozšíření hřbitova

1960 15. července - blesk uhodil do šindelové věže, požár, shořely památné listiny

1969 - úpravy fary, nové hospodářské budovy, postavena chata na zahradě

1970 - tři nové zvony pro kostel

1987 - úprava fasády kostela

1988 - nová dlažba - loď, zákristie, věž; materiál: kubánský mramor, zn. orchidea

1993 - v Hartvíkovicích po dvou stech letech přestává působit místní kněz

1999 - plynofikace, vodovod v Hartvíkovicích; oboje zavedeno na faru

2005 - nová elektroinstalace, opravena fasána věže, měděná krytina věže

Toto je jen výčet těch nejdůležitějších událostí. Samozřejmě veškeré církevní slavnosti, svěcení křížů, zbožné spolky, drobné opravy kostela... je možno dohledat v archivu.