BOHOSLUŽBY


9.6.  -  16.6.  20249.6.  10.neděle v  mezidobí    8.oo   
   MŠE  SV.  ZA  JANU  HOUDKOVOU,JANA  KOTOUNA, SOUROZENCE,JOSEFA  A  MARII  VŠETEČKOVY, ZA  MANŽELA  STANISLAVA  KOTOUNA, BOŽÍ  POŽEHNÁNÍ, POMOC  PANNY  MARIE  

13.6.       čtvrtek     

MŠE  SVATÁ  Z R U Š E N A!!!       

15.6.    Sobota                                               18.oo

NALOUČANY


16.6.  11.neděle  v  mezidobí   8.oo                 

MŠE  SV.  ZA  FARNÍKY