BOHOSLUŽBY

29.1. -5.2.  202329.1.  4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                  8.oo

 MŠE  SV.   ZA  RODIČE  JELÍNKOVY, JURÁNKOVY, DĚTI,  MARII  DIVIŠOVU,  ŽIVOU  A  ZEMŘELOU  RODINU,  OCHRANU  P.  MARIE

    

SEDLEC                                                                                         11.OO


2.2.   ČTVRTEK                    17.oo

Uvedení   Páně  do  chrámu-HROMNICE

mše  sv.    ZA  MARII  FRAŇKOVOU,  SOUROZENCE,  RODIČE,  ZA  DUŠE  V  OČISTCI


NA  MŠI  SVATOU  SI   MŮŽETE  PŘINÉST  SVÍČKY, KTERÉ  BUDOU  POŽEHNÁNY. PŘI  MŠI  SVATÉ  BUDE  UDÍLENO  "SVATOBLAŽEJSKÉ  POŽEHNÁNÍ "3.2.   PÁTEK     TICHÁ   ADORACE                                              18.OO


 4.2.  ZÁDUŠNÍ MŠE SV.     14.OO  /paní  MARIE  VLKOVÁ /                                                                                        


5.2.  5. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ                                                        8.00

MŠE  SV.   NA  ÚMYSL  DÁRCE


NALOUČANY                                                                                                  11.OO