BOHOSLUŽBY 

4.6. -  11.6. 2023


4.6.   neděle      8.oo

Slavnost  Nejsvětější  Trojice

MŠE  SV.   ZA  JANA  KOTOUNA  A  SOUROZENCE, JOSEFA  A  MARII  VŠETEČKOVY, DVOJE  RODIČE, BOŽÍ  OCHRANU  A  POMOC  PANNY  MARIE  PRO  CELOU  RODINUNALOUČANY                                                                                                           8.oo


8.6. čtvrtek                      18.oo

Slavnost   Těla  a  Krve  Páně  /Boží  Tělo /MŠE  SV.  ZA  KARLA  OŠMERU,  MANŽELKU. RŮŽENU  KAFKOVOU


PO  MŠI  SVATÉ  VYKONÁME  PRŮVOD  KE  KŘÍŽI   PŘED  FAROU.


10. 6.   sobota

SEDLEC                                              18.OO


 11.6. 10. neděle  v  mezidobí             8.oo 

MŠE  SV. ZA  JOSEFA  CHLÁDKA, RODIČE,  POŽEHNÁNÍ  PRO  CELOU  RODINU                      
VÍCENICE                                                         11.oo