Postní almužna 2019

26.03.2019

K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící opět možnost návratu ke starobylé tradici - almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě. Zapojit se může každý, kdo si vyzvedne v kostele papírovou skládací schránku. Pro rok 2019 tyto schránky, které se také nazývají postničky, získaly šeříkovou barvu. Postničky slouží jako kasička, do které lidé symbolicky ve čtyřicetidenním postním období před Velikonocemi vkládají drobné mince nebo i větší finanční dary. Po uplynutí postního období postničku lidé odevzdají v kostele. Výtěžek Postní almužny poté využije Charita na pomoc potřebným v regionu. Na postničku mohou zájemci také napsat, na kterou službu či k jakému záměru jsou tyto dary určeny. Každoročně se tak postničky stávají zejména v rodinách projevem víry ve skutcích.

Děkujeme, že během postního období věnujete myšlenky lidem v nouzi i charitnímu dílu a přijmete postničku do své rodiny.

Více najdete ZDE