Poděkování

01.01.2019

Římskokatolická farnost Hartvíkovice děkuje všem farníkům, sponzorům a dárcům za všechny finanční dary a jakoukoli pomoc v roce 2018. Děkujeme za Vaši podporu!