Mariánský sloup v Praze - Pietní a modlitebni shromáždění

31.10.2018

Pietní a modlitební shromáždění ke 100. výročí

stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

Zveme všechny členy a příznivce obnovy Mariánského sloupu k účasti na pietním a modlitebním shromáždění, které se bude konat u Základního kamene Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze dne 3. listopadu 2018 po celý den v době od 10.00 do 22.00 hod.

V této době lze vzdát úctu Panně Marii, pokládat květiny a modlit se za obnovu Mariánského sloupu.

V 15.00 hodin se bude konat Výroční schůze Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze v refektáři kláštera Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou v Platnéřské ulici č. 4.

Po jejím skončení bude v době od 16.30 hodin pietní vzpomínka u Základního kamene na Staroměstském náměstí.

Pak se bude konat Smírné procesí Staroměstským náměstím.

V 17.30 hod. bude modlitba růžence v chrámu Matky Boží před Týnem.

V 18.00 hodin bude obětována pontifikální mše svatá, celebrovaná generálním vikářem Arcibiskupství pražského, J. E. biskupem Mons. ThLic. Ing. Zdenkem Wasserbauerem za obnovu Mariánského sloupu a všechny živé i zemřelé příznivce obnovy sloupu a jejich rodiny.

Po mši svaté půjde shromáždění průvodem k nové soše Panny Marie, kde bude pobožnost spojená s modlitbou litanie Loretánské.

Pak bude možno obětovat modlitby u Základního kamene Mariánského sloupu až do 22.00 hodin.