Křížové cesty

Po dobu postní se budeme modlit křížové cesty v kostele sv. Jiljí vždy v neděli ve 14 hodin.