Římskokatolická  farnost  HARTVÍKOVICE

Obec Hartvíkovice leží jihozápadně od Náměště nad Oslavou, v bezprostřední blízkosti vodní nádrže Dalešice. Její historie úzce souvisí s osudy třebíčského benediktínského kláštera, založeného v roce 1101 přemyslovskými knížaty Oldřichem brněnským a Litoldem znojemským. Významnou památkou obce je původně gotický kostel svatého Jiljí, připomínaný již v roce 1340. Ve druhé polovině 15. století k němu byla přistavěna gotická kaple, nynější sakristie, která si dodnes zachovala původní podobu. V 17. století byl kostel barokně přestavěn. Z té doby pochází i nynější věž. Novobarokní oltář je datován do roku 1849. Kostel byl dříve zasvěcen sv. Mikuláši. V roce 1598 přepadli faru protestanti, faráře zabili a faru i kostel s celým zařízením spálili. Pak jej zastřešili a zařídili pro své bohoslužby. Po bitvě na Bílé hoře musel protestantský kazatel odejít. Kostel byl zasvěcen sv. Jiljí. Tři zvony byly za I. světové války a znovu také za II. světové války roztaveny pro válečné účely. Nové zvony, sv. Cyril a Metoděj, Panna Maria a sv. Václav, ulili v roce 1970 Rudolf a Květa Manouškovi ze Zbraslavi. V kostele se nachází až tři vrstvy omítek, které zřejmě skrývají původní gotické malby. V letech 2004 až 2008 byl kostel zrekonstruován.