BOHOSLUŽBY 13.6.-20.6.2021


______________________

13.6.  11. neděle v mezidobí      7.30

mše sv.   ZA VÍTA POPELKU A VŠECHNY JEHO BLÍZKÉ. ZA DUŠE V OČISTCI.


17.6. čtvrtek    18.00MŠE SV. ZA DUŠE V OČISTCI

20.6. 12.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10.00 !!!

PRVNÍ SVATÉ PRIJÍMÁNÍ 2021


MŠE SV.  ZA  DĚTI,KTERÉ DNES POPRVÉ PŘISTOUPÍ K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ.

ANDĚLU A VÍTĚZSLAVA MICHÁLKOVI,RODIČE POPELKOVY . ZA DUŠE V OČISTCI.

PŘI MŠI SVATÉ PROBĚHNE FINANČNÍ SBÍRKA "NA OPRAVY NAŠEHO KOSTELA".

Zapisujeme intence mší svatých na II.pololetí 2021.

 V sakristii kostela vždy po mši svaté. (ZAPISUJE PANÍ GOTTVALDOVÁ).


6.9. 23.NEDĚLE V MEZIDOBÍ    9.00 !!!Hartvíkovická poutní mše svatá /sv.Jiljí/mše sv.  za živé i zemřelé farníky 

PROČ PŘIŠLA DOBA Koronavirová??

Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou potřebovalo...

Přestali jsme si vážit zdraví a proto jsme dostali takovou nemoc,abychom si uvědomili, na čem nejvíc záleží...

Přestali jsme si vážit přírody a proto jsme dostali takovou nemoc,aby nám pobyt v ní byl vzácný...

Přestali jsme fungovat v rodině a proto nás tato nemoc zamkla do našich domovů,abychom se mohli znovu naučit fungovat jako rodina...

Přestali jsme si vážit starých a nemocných a proto nám byla dána tato nemoc,abychom si připomněli,jak jsou zranitelní...

Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků,abychom zjistili, jak jsou nepostradatelní...

Přestali jsme mít respekt k učitelům a proto tato nemoc uzavřela naše školy,aby si rodiče sami mohli vyzkoušet roli učitelů...

Mysleli jsme si, že si můžeme všechno koupit, být kdekoliv a s kýmkoliv a proto jsme dostali tento druh nemoci,abychom si uvědomili, že to není samozřejmost...

Mamon nám zamotal hlavu, volný čas jsme trávili v nákupních centrech,proto nám je tato nemoc zavřela,abychom pochopili, že štěstí si koupit nemůžeme...

Zaměřili jsme velkou pozornost na náš vzhled a porovnávání se navzájem, proto nám tato nemoc zakryla tváře,abychom pochopili, že tam naše krása není...

Mysleli jsme si, že jsme vládci této země a proto jsme dostali tuto nemoc,aby nás něco miniaturního, co ani není vidět,mohlo zkrotit, dát nám příručku a trochu pokory...

TATO NEMOC NÁM BERE HODNĚ, ALE ZÁROVEŇ NÁM DÁVÁ MOŽNOST SE TOHO TOLIK NAUČIT  A POCHOPIT, CO JE V ŽIVOTĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ!!!

Dostali jsme nemoc na míru...

Asi jsme ji jako lidstvo opravdu potřebovali...


CO PŘINESL ČAS IZOLACE??

❤️Vděčnost za vše,co máme a štěstí s těmi, které milujeme?
❤️ Uvědomění, že to,co jsme žili, už nechceme??

❤️Impulz ke změnám???

Nepřehlédněme tato životně důležitá poselství!!!

Jsou cennou navigací,jak pokračovat dál...🍀 


Od 12.3.2020  do ODVOLÁNÍ  se ruší všechny BOHOSLUŽBY!!!


Mše svaté můžete sledovat na televizi NOE a poslouchat na rádiu PROGLAS. 

o.TomášModlitba biskupa Jana Graubnera "Pro tuto mimořádnou situaci"

HOSPODINE,dobrý Bože,obracíme se k Tobě ve své tísni.Přiznáváme nejen svou omezenost,ale i bezmocnost.Vracíme se k Tobě a vyznáváme, že Ty jsi všemohoucí.Ty jediný jsi Pán.Jen Tobě patří všechna moc a sláva.

Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme,že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků.Hledali příjemnost a pohodlí,zábavu či adrenalin.Nedbali jsme na druhé,ani na Tebe a Tvůj řád.

K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc.Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch a moře.Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků.Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy,vody antibiotiky,hormony a antikoncepcí.Chovali jsme se jako páni světa a vládci stvoření.Upravovali si zákony i pravidla myšlení.

Přestal jsi pro nás být jistotou,když je vše relativní a absolutní,je už jen naše nabubřelé já.Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.

Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení.Hlasatelé radostně oznamovali,že zase bude sluníčko.

Většině nevadilo,že schnou stromy a množí se myši,že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem.Jiní prchají před válkou,která se vede proto,aby měl někdo větší zisk,vliv a moc.Aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci.

Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem,jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo i bídu chudáků v rozvojových zemích.

Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost.Chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům,práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů,na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí,protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu.

Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci.Miliónům počatých dětí jsme nedovolili se narodit a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat.Uprchlíky nepřijímáme,protože se jich bojíme.Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí jen šikovné ruce a chytré hlavy,zatímco jejich země bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.

Přijmi ,Pane ,naši kajícnost a pokorné vyznání.Očisti nás,když s lítostí uznáváme svou vinu.Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k Tobě,který jsi Cesta,Pravda,Jistota a Moudrost.

Spoléháme na Tvou lásku a Tvé milosrdenství.Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci.

Obrať nás a my se k Tobě vrátíme.Vezmi nám srdce kamenná a dej nám srdce z masa.

Vrať nám radost ze své ochrany a bezbožné budeme učit Tvým cestám,svědčit o Tvé lásce a hlásat Tvou dobrotu.

Dej nám svého Ducha,aby v nás miloval on,když ze sebe nezištně milovat nedokážeme.

Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro Tebe.Nechat se vést moudrostí Tvého slova,aby v nás vítězil Tvůj život a rostlo Tvé království.Království  spravedlnosti,lásky a pokoje.

Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme,že nás, Bože,nezklameš.Amen.Modlete se každý večer ve 20 hod. v modlitbě:

….za ukončení epidemie
….za všechny nemocné
….za jejich ošetřovatele
...za ty,kteří v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí
...za překonání strachu
...za pomoc pro všechny zasažené
...za odpuštění hříchů i usmíření Boha
...za to,abychom byli opravdovými křesťany,kteří nejen věří v život věčný,také s ním počítají,abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky