Mše svaté/všední dny/:

______________________

11.3.   čtvrtek     17.00 hod.
mše svatá za Jiřího Štefanika,živ.a zemřelou rodinu.Ochranu P.Marie, Boží požehnání.Na dobrý úmysl


14.3.   4. NEDĚLE POSTNÍ  8-8.30 hod.

MŠE SVATÁ NENÍ!!!
MOŽNOST V TOMTO ČASE PŘIJMOUT SV.PŘIJÍMÁNÍ,SVÁTOST NEMOCNÝCH /PŘISTOUPIT KE SV.ZPOVĚDI/.

Drazí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím a nabízím následující řešení při aktuálně zavřených kostelích.Jelikož není možné splnit nařízení vlády o účasti pouze 10% věřících při bohoslužbách, nedělní mše svaté stále ještě nebudou.V žádném kostele či kaplích.Je však možné podávat jednotlivě svaté přijímání, což je nesmírně důležité pro křesťanský duchovní život.Bude to možné od neděle 17.1.2021 včetně a pak další neděle takto: Hartvíkovice: 8-8.30 hod.
Náměšť nad Oslavou: 9-9.30 hod.

Naloučany:10-10.30 hod.

Vícenice:11-11.30 hod.

Sedlec:12-12.30 hod.

Vždy po dobu asi půl hodiny.V této době bude též možné přijmout Svátost smíření či Svátost nemocných.Svatou zpověď je také možné vykonat kterýkoliv den na faře,po telefonní dohodě/731428346/.V neděli vřele doporučuji sledovat přenos mše svaté v televizi či na internetu a také se v rodině společně modlit.

V Kristu

P.Tomáš Holý,farář
Zapisujeme intence mší svatých na I.pololetí 2021.
V sakristii kostela po mši svaté. 


6.9. 23.NEDĚLE V MEZIDOBÍ    9.00 !!!Hartvíkovická poutní mše svatá /sv.Jiljí/mše sv.  za živé i zemřelé farníky 

PROČ PŘIŠLA DOBA Koronavirová??

Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou potřebovalo...

Přestali jsme si vážit zdraví a proto jsme dostali takovou nemoc,abychom si uvědomili, na čem nejvíc záleží...

Přestali jsme si vážit přírody a proto jsme dostali takovou nemoc,aby nám pobyt v ní byl vzácný...

Přestali jsme fungovat v rodině a proto nás tato nemoc zamkla do našich domovů,abychom se mohli znovu naučit fungovat jako rodina...

Přestali jsme si vážit starých a nemocných a proto nám byla dána tato nemoc,abychom si připomněli,jak jsou zranitelní...

Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků,abychom zjistili, jak jsou nepostradatelní...

Přestali jsme mít respekt k učitelům a proto tato nemoc uzavřela naše školy,aby si rodiče sami mohli vyzkoušet roli učitelů...

Mysleli jsme si, že si můžeme všechno koupit, být kdekoliv a s kýmkoliv a proto jsme dostali tento druh nemoci,abychom si uvědomili, že to není samozřejmost...

Mamon nám zamotal hlavu, volný čas jsme trávili v nákupních centrech,proto nám je tato nemoc zavřela,abychom pochopili, že štěstí si koupit nemůžeme...

Zaměřili jsme velkou pozornost na náš vzhled a porovnávání se navzájem, proto nám tato nemoc zakryla tváře,abychom pochopili, že tam naše krása není...

Mysleli jsme si, že jsme vládci této země a proto jsme dostali tuto nemoc,aby nás něco miniaturního, co ani není vidět,mohlo zkrotit, dát nám příručku a trochu pokory...

TATO NEMOC NÁM BERE HODNĚ, ALE ZÁROVEŇ NÁM DÁVÁ MOŽNOST SE TOHO TOLIK NAUČIT  A POCHOPIT, CO JE V ŽIVOTĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ!!!

Dostali jsme nemoc na míru...

Asi jsme ji jako lidstvo opravdu potřebovali...


CO PŘINESL ČAS IZOLACE??

❤️Vděčnost za vše,co máme a štěstí s těmi, které milujeme?
❤️ Uvědomění, že to,co jsme žili, už nechceme??

❤️Impulz ke změnám???

Nepřehlédněme tato životně důležitá poselství!!!

Jsou cennou navigací,jak pokračovat dál...🍀 


Od 12.3.2020  do ODVOLÁNÍ  se ruší všechny BOHOSLUŽBY!!!


Mše svaté můžete sledovat na televizi NOE a poslouchat na rádiu PROGLAS. 

o.TomášModlitba biskupa Jana Graubnera "Pro tuto mimořádnou situaci"

HOSPODINE,dobrý Bože,obracíme se k Tobě ve své tísni.Přiznáváme nejen svou omezenost,ale i bezmocnost.Vracíme se k Tobě a vyznáváme, že Ty jsi všemohoucí.Ty jediný jsi Pán.Jen Tobě patří všechna moc a sláva.

Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme,že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků.Hledali příjemnost a pohodlí,zábavu či adrenalin.Nedbali jsme na druhé,ani na Tebe a Tvůj řád.

K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc.Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch a moře.Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků.Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy,vody antibiotiky,hormony a antikoncepcí.Chovali jsme se jako páni světa a vládci stvoření.Upravovali si zákony i pravidla myšlení.

Přestal jsi pro nás být jistotou,když je vše relativní a absolutní,je už jen naše nabubřelé já.Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.

Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení.Hlasatelé radostně oznamovali,že zase bude sluníčko.

Většině nevadilo,že schnou stromy a množí se myši,že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem.Jiní prchají před válkou,která se vede proto,aby měl někdo větší zisk,vliv a moc.Aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci.

Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem,jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo i bídu chudáků v rozvojových zemích.

Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost.Chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům,práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů,na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí,protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu.

Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci.Miliónům počatých dětí jsme nedovolili se narodit a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat.Uprchlíky nepřijímáme,protože se jich bojíme.Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí jen šikovné ruce a chytré hlavy,zatímco jejich země bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.

Přijmi ,Pane ,naši kajícnost a pokorné vyznání.Očisti nás,když s lítostí uznáváme svou vinu.Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k Tobě,který jsi Cesta,Pravda,Jistota a Moudrost.

Spoléháme na Tvou lásku a Tvé milosrdenství.Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci.

Obrať nás a my se k Tobě vrátíme.Vezmi nám srdce kamenná a dej nám srdce z masa.

Vrať nám radost ze své ochrany a bezbožné budeme učit Tvým cestám,svědčit o Tvé lásce a hlásat Tvou dobrotu.

Dej nám svého Ducha,aby v nás miloval on,když ze sebe nezištně milovat nedokážeme.

Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro Tebe.Nechat se vést moudrostí Tvého slova,aby v nás vítězil Tvůj život a rostlo Tvé království.Království  spravedlnosti,lásky a pokoje.

Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme,že nás, Bože,nezklameš.Amen.Modlete se každý večer ve 20 hod. v modlitbě:

….za ukončení epidemie
….za všechny nemocné
….za jejich ošetřovatele
...za ty,kteří v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí
...za překonání strachu
...za pomoc pro všechny zasažené
...za odpuštění hříchů i usmíření Boha
...za to,abychom byli opravdovými křesťany,kteří nejen věří v život věčný,také s ním počítají,abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky